Bertie & Michel Pinxt
Nieuwe pagina 1
© 11 Stedentocht 2022 / Michel Pinxt / mei 2001 -

11 Stedentocht per fiets. (deel 2)

Woensdag 21 september etappe 5.


Vandaag hadden wij een stralende dag.

Wij vertrokken van Franeker via Berlikum - Sint Annaparochie - Marrum - Ferwert - Blije - Holwerd naar Dokkum.


Totaal 66,8 km.

11 Stedentocht 1 11 Stedentocht 2

Dinsdag 20 september etappe 4.


Wij vertrokken vandaag met redelijk weer van Bolsward via Exmorra - Allingawier - Idsegahuizen - Cornwerd - Makkum - Pingjum - Harlingen naar Franeker.


53,6 km.


In Franeker verbleven wij in het hotel “De Stadsherberg”.

Allingawier

Makkum

De Afsluitdijk

Haven in Harlingen

Ons verblijf in hotel “De Stadsherberg” in Franeker.

De koepelkerk in Berlikum uit 1779 en het orgel uit 1780.

Rechts de grafzerk van de moeder van Peter Stuyvesant, gouverneur van destijds Nieuw-Amsterdam geheten (het huidige New York).

De kerk, uit 1683 in Sint Annaparochie, een kenmerkend achthoekige centraalbouw en kreeg de naam Van Harenskerk.

In de oude kerk trouwde op 22 juni 1634 de kunstschilder Rembrandt van Rijn met Saskia van Uylenburgh. Een bronzen beeld voor de huidige kerk herinnert hieraan.

Wij hadden de hele tocht geen pech gehad, maar onze technische staf controleerde regelmatig de fietsen.

Pauze in Marrum.

Zonsondergang in Dokkum.

Wij verbleven daar in het hotel “De Posthoorn”.

Donderdag 22 september etappe 6.


Vandaag hadden wij weer een stralende dag.

Wij vertrokken van Dokkum naar Damwald - Rinsumageast - Burdaard - Wanswert - Teregreft - Bartlehiem - Leeuwarden.


Totaal 33 km.

Bartlehiem is een begrip in Nederland, vooral het bruggetje. Desondanks is het opvallend hoe weinig er eigenlijk bekend is van de bekendste brug van Friesland. Wanneer is die gebouwd? Door wie? Zijn er daarna verbouwingen geweest? Zijn er bouwtekeningen? Niemand weet het.

Dag 11. God liet het water samenklonteren. Het koude noemde Hij ijs, het warme noemde Hij modder. Voorts schiep God het bruggetje van Bartlehiem om de Elfstedentocht te kunnen rijden. En Hij sprak en zeide tegen de man en de vrouw: “Verplaatst u zich over het ijs zoals de gezalfde zich in een volgend deel over water verplaatst.” God keek naar alles wat Hij had gemaakt en sloeg een Elfstedenkruisje. Hij zag dat het zeer goed was.

Liber Fresia 11:11

Het Elfstedenmonument is een fotomozaïek gemaakt door de beeldend kunstenaars Maree Blok en Bas Lugthart. It Sil Heve is de naam in het Westerlauwers Fries. Het monument is aangebracht op de Canterlandse brug over de vaart de Murk nabij Giekerk op de grens van de gemeenten Tietjerksteradeel en Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

De brug was tot en met 2020 de laatste op de route van de Elfstedentocht, hij is gelegen tussen Oudkerk en de finish in Leeuwarden. In de periode 2001-2008 is de overspanning voorzien van duizenden blauw geglazuurde tegeltjes van Makkumer Aardewerk. Op elk ervan staat een afbeelding, naam en jaar van deelname van een deelnemer aan de tocht. Er zijn ruim 7000 Elfstedenrijders afgebeeld op het monument. Van grotere afstand gezien vormen de duizenden tegelportretten een nieuw beeld van schaatsers die achter elkaar rijden. De brug vormt zo een ereboog nabij de finish van de Elfstedentocht. Hij staat informeel bekend als 'de tegeltjesbrug'.

Bron Wikipedia.

De tocht van 320 km zit er op.

Het waren prachtige dagen en zeer zeker een aanrader voor mensen die van Friesland en van fietsen houden.

Tussen Rinsumageast en Burdaard was het weer Klunen geblazen door de weilanden.