Santiago de Compostela
Nieuwe pagina 1
Spaans Neerbeek

39a. Til van Pér Wilems; 1955

Op de andere hoek van 't Straetje heeft in vroeger tijden ook een boerderij gelegen. Helaas zijn hiervan geen exacte gegevens meer te achterhalen. Wel schijnt hier een café met beugelbaan geweest te zijn.

De Kummerkerweg ingaand komen we bij een zeer oude boerderij aan de rechterzijde (39). Deze boerderij werd bewoond door Pér Pieter) Willems, landbouwer, geboren 1857 te beek en zijn vrouw Anna Maria Lemmens, geboren 1861 te Beek. Tussen 1891 en 1897 werden vier kinderen geboren, m.n. Frans Lambert, Johan Wilhelmus, Maria Coiletta (naar Sweikhuizen vertrokken) en Mechtild. Het tweede en vierde kind bleven hier wonen en waren meer bekend onder de namen Willem en Tilke van Pér Willems (39a).

38. Huis Lardinois, later Vroomen en Cock

Aan de overzijde, op de hoek van de dorpstraat en 't Straetje, lag een klein huisje (38). November 1919 trok in dit huisje mijnwerker Winand (Winand Hendrik Hubertus) Lardinois, met diens echtgenote Maria Hubertina Josephina Hollanders en zes kinderen. Winand, zwager van Hoebaer Erkens, was geboren in St. Geertruid (België) en zijn vrouw te Strucht. Het gezin woonde eerst te Vaals en Schin op Geul alwaar respectievelijk het eerste kind en de volgende vier geboren werden. De jongste dochter werd hier geboren. Hun dochter Anna Maria Catherina huwde met Tinus Verheijden en woonde met haar gezin te Neerbeek. In ditzelfde huis woonde ook nog de familie's Vroomen-van de Wall en Cock. Deze laatste familie woonde hier nog tot de afbraak.

39. Begin Kummerkerweg of het'Straetje' met aan de rechterzijde de boerderij van Willem (van Pér Willems) Willems

SPAANS NEERBEEK / Gedachten wandeling 4

41a. Het huwelijk van Sjo Pinxt en Mina Janssen; bovenste rij v.l.n.r. Wiel Janssen, Gerda Vroomen, Sef Lardinois, Annie Janssen en Lei Zelissen; 2e rij: -, Harie Pinxt, Lenie Vranken-Gids en Jan Vranken (uit de Keulsteeg, Neerbeek), bruidspaar, Hub Pinxt, Marie Baltus en Zef Janssen, -; rij zittend: Plien Kubben, Pie Janssen en Anna Janssen-Vossen, weduwe Nes Pinxt-Thijssen, Sjeng Pinxt en Maj (Maria, moeke) Pinxt-Sanders; voorgrond zittend: meisje Heijnen van Sweikhuizen, Els Janssen, Jan Vranken, Hub Janssen (op schoot), Mia Janssen, Jeske Pinxt, Annie (dochter van Sjeng Heijnen van Sweikhuizen), Hub Pinxt, -, -; augustus 1938

41. Het huisje van Nes Pinxt-Thijssen, dit oudste huis in Spaans Neerbeek en een der oudste huizen te Geleen was een zeer gewild object voor kunstschilders; midden 17de eeuw; op de achtergrond liggen de boerderijtjes van Vroomen en Spronken (panden 42 + 43)

Naast de boerderij van Willems lag een huis, welk afgebroken is in de vijftiger jaren, waarvan maar zeer weinig bekend is (40). Hier woonde in het begin van deze eeuw 'Marie van Naard(en)' ofwel Maria Elisabeth Erkens, dochter van Naard (Arnold) Erkens. Voor haar levensonderhoud deed zij veel handwerk voor andere mensen. Vanaf 1944 woonde hier het gezin Houtvast-Mevissen. In de periode dat zij hier woonden werden hier drie kinderen geboren. Hierna verhuisden zij in 1952 naar Kelmond.


Net voorbij de flauwe bocht in 't Straetje lag aan de rechterzijde een zeer oud huis (41). Dit huis, vele malen een mooi object voor talloze schilders en fotograven, was waarschijnlijk het oudste huis in Spaans Neerbeek en een der oudste te Geleen. Het was opgebouwd met mergelbloklagen (speklagen) en had inwendig nog overal lemen vloeren liggen die wekelijks werden bestrooid met zand om ze schoon te houden. In het begin van deze eeuw hebben hier twee gezinnen gewoond. Beide waren mijnwerkersgezinnen. Jan Willem Peters, afkomstig uit Beek, gehuwd met Barbara van de Vin, geboren te Sittard woonden hier samen met hun vier kinderen. Het andere gezin Pieter Joannes Hubertus Pinxt, geboren te Geulle 1875, vestigde zich 11 september 1918 te Spaans Neerbeek. Zijn gezin bestond uit zijn echtgenote Nès (Anna Maria Agnes) Thijssen, geboren te Geulle 1875, met vijf kinderen. Kinderen voortkomend uit dit gezin waren Sjeng (Johannes Hubert)(9), huwde Maj (Maria, Moeke) Sanders uit Susteren, Huub (Hubert Joannes), huwde met Bertha Janssen, Harie (Hendrik Hubert Anton), huwde met Plien Kubben (21), Sjo (Matheus Joseph Hubert) huwde (41a) met Mina, dochter van Pie Janssen en Anna Vossen, en de jongste Maria Barbara welke huwde met Dré Jacobs uit Spaubeek.

43d. Tweede van links Hub Spronken bij het kappen van olmen langs de Prins Mauritslaan te Neerbeek; 1931 (zie ook Neerbeek een kerkdorp appart)

3f. Bruiloft Horstenbach-van de Wall; v.l.n.r. Sef Vroomen, Jo Vroomen, Bertha Vroomen-van de Wall, Tiny Spronken, Maj, zoon Hub Spronken, Wiel Horstenbach; zittend: Sef en Frans Lienaerts, Jose Spronken en 'n neef

42b. Sef Vroomen en zijn vrouw Bertha van de Wall

42a. Het huwelijk van Sef Vroomen en Bertha van de Wall

Het 'Straetje ingaand lag aan de linkerzijde een huis (42) welk bewoond werd door Sef en Bertha Vroomen-van de Wall (42a/b) en hun drie kinderen Jo, Tinie en Riet. Het gezin verhuisde na de afbraak van Spaans Neerbeek naar Neerbeek.


Even verderop lag de boerderij (43) van Peter Antoon Lienaerts en Maria Hubertina Mertens. Antoon woonde hier met zijn gezin bestaande uit vijf kinderen en zijn broer Karel Joseph. Na hun verhuizing woonden hier Hoebaer van de Wall en Maj Lienaerts, welke eerst in het naastliggende pand (42) woonden. Hoebaer was een broer van Drikske van de Wall (17 en 18). Het gezin van Hoebaer en Maj bestond uit twee dochters (43e), de jongste Bertha, gehuwd met Sef Vroomen (38 en 42) en Maj welke huwde met Huub Spronken (43a/b). Zij hadden drie kinderen Tinie, Huub en José. De eerste jaren woonde hun gezin in het huis ernaast (42).

43c. Hoebaer en Maj van de Wall-Lienaerts

43e. Hoebaer en Maj van de Wall-Lienaerts met hun dochters Maj en Bertha

43a/b. Hub Spronken en Maj van de Wall

42/43. In de 50-er jaren; links huis van Vroomen rechts Spronken

44b. Riet, Corrie en Jaantje Frijters

44c. Dinnes, Riet, To en Jaantje Frijters

44d. Lei en Dien Steijvers-Naus

44e. Jan en Pierre Steijvers

44f. Frits Steijvers met zijn verloofde Annie Wouters

Verderop aan de overzijde lag het huis (44) waar het gezin van Jan en Moeke Frijters met hun kinderen woonden (44a/b/c). Het gezin verhuisde na de oorlog. De familie van Lei en Dien Steijvers-Naus (44d), komende uit Stevensweert, vestigde zich hier met vier zonen (44 e/f/g).

44a. Vader Jan Freijters (midden) met zijn vrouw (rechts) en zonen Henk en Frans

44g. Cor Steijvers en zijn verloofde Mia Bruls

44. Huis Steijvers; 2013

Het voorlaatste huis (45) in 't Straetje woonde vooreerst Jan Michiel Janssen, geboren 1842 te Spaubeek, met zijn zoon Nicola (Pieter Nicolaas) (45a) respectievelijk vader en broer van Sjang Janssen (20) waar beiden een tijdlang inwoonden. Ook dit was een der oudere huizen van Spaans Neerbeek. Helaas zijn ook van dit huis maar weinig gegevens bekend, buiten dat het geheel was bedekt met lemen vloeren. Van Nicola is de volgende komische en pijnlijke vertelling bekend. Oma Pinxt-Thijssen had een kat welke de 'wauv' in de staart had gekregen. De staart van het arme dier zwol enorm op tot een flinke omvang. Nicola bood daarop zijn goede diensten aan door te zeggen 'Nes kom ins mit die kat hie, dan leggen we d'r op de hautblok en houwe vir em de staert aaf'. Zo gezegd, zo gedaan. De arme kat schoot, na deze amputatie, als een raket de dichtstbijzijnde boom in, om deze na vier dagen pas weer te verlaten. Nicola verhuisde 4 januari 1952 naar huize Franciscus te Beek.

Het laatste huisje (46) welk in de Kummekerweg lag bewoonde de familie Hudales met hun dochter Annie (46a). Annie huwde met Canton. Het gezin bleef met hun beide kinderen hier wonen. Later bouwden zij een nieuw huis in de tegenwoordige straat Spaans Neerbeek. Bij het vroegere huis lag nog een kleiner huisje (47) waar enige tijd de families Bruls, Pinxt en Hendriks hebben gewoond.

45a. Nicola Janssen

46a. Het echtpaar Hudales met hun dochter Annie

46. Huis Hudales

46b. Familie Canton-Hudales met hun zoon John en dochter Lieke; 1964

© Spaans Neerbeek / Michel Pinxt / mei 2001 -
Oorlog en bevrijding Verenigingsleven Afbraak Keutelbeek In Kleur Plattegrond Luchtfoto Filmfragment Voorwoord Historische terugblik Franse overheersing Gedachten wandeling 1 Gedachten wandeling 2 Gedachten wandeling 3 Gedachten wandeling 4 Gedachten wandeling 5 Landelijk gehucht Michel Pinxt Jonkheid Scholing Oorlog en bevrijding Verenigingsleven Afbraak Keutelbeek In Kleur Plattegrond Luchtfoto Filmfragment Voorwoord Historische terugblik Franse overheersing Gedachten wandeling 1 Gedachten wandeling 2 Gedachten wandeling 3 Gedachten wandeling 4 Gedachten wandeling 5 Landelijk gehucht Jonkheid Scholing